Zespół Szkół Specjalnych nr 1
w Zielonej Górze
Szkoła
Galeria
Edukacja
Samorząd Uczniowski
Klub Wolontariusza
Projekty Unijne
Plan Lekcji / Dla rodziców
Dla pracowników
Kontakt
Baza Szkoły
Historia Szkoły
Wyróżnienia
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Nasz Zespół
Przedmioty Matematyczno-Przyrodnicze
Przedmioty Humanistyczne
Biblioteka
Bliżej Lasu
Otwarte Diałania Twórcze
Szkoła w Ruchu
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szkoły Partnerskie
Koło PCK
Szkoła

UWAGA: Strona wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookie umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


                  

Kochać dziecko, to znaczy służyć mu jak daleko to możliwe...
Maria Montessori  
Nasza placówka zaprasza dzieci, które rozwijają się w sposób nieharmonijny  lub opóźniony, narażone są na niepowodzenia szkolne, wymagają  indywidualnej pracy terapeutycznej prowadzonej przez specjalistów oraz  posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jesteśmy zespołem szkół dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zapewniamy naukę w przyjaznej atmosferze i mało licznych klasach. Wspieramy wszechstronny rozwój naszych uczniów stosując indywidualne programy nauczania. Każdy uczeń może liczyć na pomoc psychologa, pedagoga, terapeuty. Ofertę edukacyjną wzbogacamy o dodatkowe zajęcia z rewalidacji indywidualnej.  Stwarzamy uczniom możliwość rozwoju własnych zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jako jedna z pierwszych szkół wprowadziliśmy komputer w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych. Współpracujemy z Gimnazjum w ACHIM i Towarzystwem Niemiecko-Polskim w VERDEN. Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą szkoły, którą wzbogaciliśmy ostatnio o sprzęt rehabilitacyjny.

Szkoła posiada:
  • odpowiednią bazę lokalową
  • estetycznie zagospodarowane sale zajęciowe z nowoczesnym sprzętem
  • dostosowane do potrzeb dzieci pomoce dydaktyczne
  • wyposażony w profesjonalny sprzęt gabinet do rehabilitacji i korekcji
  • specjalistyczne gabinety logopedyczny i reedukacyjny wyposażone w komputery
  • nowoczesne zaplecze gospodarcze i sanitarne
  • bibliotekę szkolną z salą komputerową

AKTUALNOŚCI

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 16 kwietnia  (środa) 2014 rok  godz. 12.00
(termin może ulec zmianie)
Arkusze zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową do pobrania u Krystyny Jarocińskiej/Pracownia Techniczna/(na karcie wymagana jest zgoda rodziców i wychowawcy)
Egzamin obejmuje :
- wiadomości teoretyczne z zasad i znaków obowiązujących pieszych i rowerzystów,
- obsługę techniczną roweru (podstawowe wyposażenie roweru i rowerzysty),
- pomoc przedlekarską,
- umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.
Proszę o zwrot wypełnionych arkuszy do 15 kwietnia 2014 roku.

Dnia 10 kwietnia 2014 roku uczniowie klas Gimnazjum ZET i PZ wezmą udział w ZIELONOGÓRSKIEJ AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA.
Sprzątać będziemy teren wokół Parku Piastowskiego.

DNI PATRONA SZKOŁY
Rozpoczynamy „Tydzień z Andersenem”, czyli obchody Dni Patrona Szkoły. Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną do aktywnego udziału w obchodach Dni Patrona.
„Tydzień z Andersenem” odbędzie się w terminie 2 -9 kwietnia 2014.
Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły do włączenia się do różnorodnych działań i akcji, związanych z Patronem naszej szkoły. Nasza oferta działań jest bogata i zróżnicowana. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram obchodów Dni Patrona.

...czytaj dalejKONFERENCJA - 8 kwietnia 2014 r.BAL KARNAWAŁOWY... czytaj dalej
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIÓW... czytaj dalej

Z OKAZJI DNIA KOBIET... czytaj dalej

WYCIECZKA W KARKONOSZE... czytaj dalej

liczba odwiedzin strony od 20 grudnia 2012 roku

Szkoła
Galeria
Edukacja
Samorząd Uczniowski
Klub Wolontariusza
Projekty Unijne
Plan Lekcji / Dla rodziców
Dla pracowników
Kontakt