RODZICE

Proszę rodziców, opiekunów o wypełnienie ankiety.

ANKIETA dla rodziców i opiekunów. – wrzesień 2020 r.DOKUMENTY DO POBRANIA

*****************************************************************

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r
Ferie zimowe15 – 28 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty25 maja 2021 r. – j. polski
Egzamin ósmoklasisty26 maja 2021 r. – matematyka
Egzamin ósmoklasisty27 maja 2021 r. – j. obcy
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
11 listopada 2020 r. – Święto Niepodległości (środa)
1 stycznia 2021 r. – Nowy Rok (piątek)
6 stycznia 2021 r. – Święto Trzech Króli (środa)
3 czerwca 2021 r.- Boże Ciało (czwartek)

14 października 2020 (środa) – Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
9, 10 listopada 2020 r.
4 czerwca 2021 r
4, 5 stycznia 2021 r
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Kalendarz zebrań z rodzicami